Hulp verlenen of vragen

Op zoek naar hulp

Bent u op zoek naar hulp dan hebben wij een bescheiden lijst met hulpverleners en instanties die ervaring hebben met slachtoffers van georganiseerd misbruik en mensenhandel.

Soms hebben mensen al een therapeut en een goede therapeutische relatie, maar mist er specifieke kennis rond deze problematiek. Mocht uw therapeut bereid zijn zich in deze problematiek te willen verdiepen is er al veel gewonnen. Uiteindelijk is het de therapeutische relatie die de belangrijkste basis is om hier goed door te komen. Vanuit het beraad ondersteunen we graag collega’s die zich in het proces sterk willen maken voor hun cliënt middels supervisie en het organiseren van symposia.

Hulp verlenen

We zijn dringend op zoek om ons lijstje met mogelijke hulpverleners uit te breiden. Er komen bijna wekelijks verzoeken binnen tot ondersteuning of een verzoek tot therapie.

Belangrijkste is misschien een open houding naar dissociatieve problematiek en en de bereidheid je te willen verdiepen in deze complexe materie. Mogelijk heeft u al ervaring met complex trauma en met slachtoffers van georganiseerd misbruik. Graag nemen we u mee in onze lijst van deskundigen. Gezien de aard van de problematiek zijn bij voorkeur mogelijkheden in de tweede lijn natuurlijk erg gewenst.

Supervisie

Vanuit het beraad zijn we deels in staat om supervisie te verzorgen en hulpverleners te ondersteunen. Ook voor hulpverleners die nog geen ervaring hebben met georganiseerd misbruik en hier tot hun schrik mee geconfronteerd worden. Mocht dit zich binnen een therapietraject openbaren geeft dat vaak al aan dat het met de therapeutische relatie wel goed zit. We ondersteunen u graag om ook dit stuk tot een goed einde te brengen. Skype behoort tot de mogelijkheden om een landelijke dekking beter te borgen.

Mocht u instaat zijn tot het geven van supervisie horen we dat graag om onze lijst completer te maken.

Mantelzorg

Biedt u mantelzorg aan mensen met dissociatieve problematiek of PGB begeleiding, laat het ons graag weten dan nemen we dat mee in onze lijst.

 

Tijdelijke opvang

Soms komt het verzoek voor tijdelijke opvang. Het je losmaken van een destructieve groep is vaak een proces van vallen en weer opstaan. Een tijdelijk opvangadres voor een paar dagen kan een wereld van verschil maken om lastige dagen te overbruggen. Wij horen graag van u of u mogelijkheden heeft.