Common Programs Observed in Survivors of Satanic Ritualistic Abuse

David W. Neswald, M.A. M.F.C.C. in collaboration with Catherine Gould, Ph.D. and Vicki Graham-Costain, Ph.D. The California Therapist, Sept./Oct. 1991, 47-50

Increasingly, cases of Multiple Personality Disorder (MPD) and Satanic Ritualistic Abuse (SRA) are being reported in the psychotherapeutic community. Though controversy concerning authenticity remains, such cases are slowly gaining in acceptability as a genuine social and psychopathological phenomenon. Concurrently, the etiological underpinnings and treatment demands of these special patients are being unraveled and understood as never before. As a result, it is becoming increasingly clear that perhaps the most demanding treatment aspects of such cases concern the problems posed by what is known as “cult programming.”

Common Programs Observed in Survivors of Satanic Ritualistic Abuse

A consolidation of SRA and FALSE MEMORY DATA, James Quan

Het wel of niet bestaan van cults die ritueel seksueel geweld praktiseren is nog steeds een onderwerp van debat. De Amerikaanse onderzoeker James Quan heeft in 1996 al alle argumenten van beide partijen en de gegevens waarop zij hun conclusies baseren tegenover elkaar gezet en kritisch besproken.

Hoewel het naar de mening van het Alternatief Beraad nog steeds het beste artikel over dit onderwerp is wat ons bekend is, blijkt ook in beroepskringen vrijwel niemand het te kennen. Wellicht omdat het nooit in druk is gepubliceerd en de belangstelling de laatste 10 jaar in deze kringen ook sterk is verminderd. Daarom: een aanrader dit stuk voor allen die beroepshalve wel eens met mogelijke slachtoffers van ritueel geweld in aanraking komen of kunnen komen.

A Consolidation of SRA and false memory

The Forensics of Sacrifice: A Symbolic Analysis of Ritualistic Crime, Dawn Perlmutter

Dawn Perlmutter is Director of the institute for Research of Organized & Ritual Violance.

Let op!
In dit boek komen teksten voor die schokkend kunnen zijn en tot dissociëren kunnen leiden. Mensen die zich zelf slachtoffer weten van cultgeweld en niet zeker weten of zij volledig los zijn van de cult doen er verstandig aan dit artikel niet te openen buiten de aanwezigheid van een steungevende, liefst deskundige vertrouwenspersoon.

The forensics of sacrifice

Rapport van de werkgroep Ritueel Misbruik (1994)

De werkgroep Ritueel Misbruik van het Ministerie van Justitie heeft in april 1994 een rapport uitgebracht over de resultaten van een onderzoek.

De aanleiding voor dit onderzoek

In 1992 kwamen er bij de Inspectie Jeugdhulpverlening (IJHV) van de ministeries
van WVC en justitie meldingen binnen van instellingen voor jeugdhulpverlening
die betrekking hadden op mogelijk ritueel misbruik bij een aantal
kinderen. Tot aan augustus 1992 waren er circa 11 gevallen gemeld in de
provincies Noord-Holland en Utrecht.

Commissie 1994 rapport 1

Commissie 1994 rapport 2

Commissie 1994 rapport 3

Commissie 1994 rapport 4

Commissie 1994 rapport 5

Commissie 1994 rapport 6

Commissie 1994 rapport 7

Commissie 1994 bijlagen

 

 

Ervaringen van hulpverleners die met DIS/SRA cliënten werken

Interviews met vier hulpverleners die met één of meerdere cliënten werken die DIS (dissociatieve Identiteitsstoornis) hebben én melding maken van SRA (satanisch ritueel geweld).

Ervaringen van hulpverleners (april 2009)

 

Misleidende informatie (beknopt)

Cults doen er alles aan om zich ongrijpbaar te maken voor de “gewone” wereld of de “buitenwereld”. Eén van de middelen is het geven van misleidende informatie, wat in dit document beknopt wordt uitgelegd.

Let op!
In dit artikel komen teksten voor die schokkend kunnen zijn en tot dissociëren kunnen leiden. Mensen die zich zelf slachtoffer weten van cultgeweld en niet zeker weten of zij volledig los zijn van de cult doen er verstandig aan dit artikel niet te openen buiten de aanwezigheid van een steungevende, liefst deskundige vertrouwenspersoon.

Misleidende informatie (beknopt)

Blue Knot Foundation

Empowering recovery from childhood trauma

Blue Knot Foundation, formerly Adults Surviving Child Abuse (ASCA), is the leading national organisation working to improve the lives of 1 in 4 adult Australians (5 million) who have experienced childhood trauma. This includes people who have experienced child abuse in all its forms, neglect, domestic violence in childhood and other adverse childhood events. This is known as complex trauma.

Blue Knot Foundation, voorheen bekend als ASCA (Adults Surviving Child Abuse) is een organisatie in Australië met o.a. informatie en documentatie over ritueel geweld in Australië.

http://www.blueknot.org.au/