Symposium 2018

Het succesvolle symposium “de Grens” van 2017 krijgt een vervolg in 2018!

Zaterdag 24 november om 9.30 weer inloop in Grand Hotel Wientjes. Reserveer de datum vast in je agenda!

Thema van het symposium 2018: Mogelijkheden en onmogelijkheden bij doorgaand misbruik.

Bij aanvang van therapie bij georganiseerd misbruik is er vaak nog sprake van doorgaand geweld. Dat er binnen de (veelal dissociatieve) persoonlijkheidsstructuur van de cliënten nog delen zijn die gevangen zitten in de manipulaties van destructieve groepen. We hebben het hierbij over slachtoffers van geritualiseerd geweld, mensenhandel, kinderprostitutie en bijvoorbeeld “loverboyproblematiek”.

Christel Kraaij is bereid gevonden opnieuw een lezing te verzorgen met het onderzoeken van therapeutische mogelijkheden, ook als er sprake is van nog doorgaand misbruik.