Symposium 2018

Het succesvolle symposium “de Grens” van 2017 krijgt een vervolg in 2018!

Zaterdag 24 november om 9.30 weer inloop in Grand Hotel Wientjes. Reserveer de datum vast in je agenda!

 

Thema van het symposium 2018: Mogelijkheden en onmogelijkheden bij doorgaand misbruik.

 

Bij aanvang van therapie bij georganiseerd misbruik is er vaak nog sprake van doorgaand geweld. Dat er binnen de (veelal dissociatieve) persoonlijkheidsstructuur van de cliënten nog delen zijn die gevangen zitten in de manipulaties van destructieve groepen. We hebben het hierbij over slachtoffers van geritualiseerd geweld, mensenhandel, kinderprostitutie en bijvoorbeeld “loverboyproblematiek”.

 

Christel Kraaij is bereid gevonden opnieuw een lezing te verzorgen met het onderzoeken van therapeutische mogelijkheden, ook als er sprake is van nog doorgaand misbruik.

Marian Tankink, houdt een lezing over inconsistente verklaringen en keuzevrijheid bij slachtoffers van seksuele uitbuiting

Marian Tankink (PhD), voormalig sociaal psychiatrisch verpleegkundige, is medisch antropoloog en haar onderzoeksgebied richt zich op hoe vluchtelingen en mensen in conflictgebieden omgaan met (seksueel) geweld.

Ze is tevens commissielid van de pilot ‘aannemelijkheid slachtofferschap mensenhandel’ van het slachtofferfonds en hoofdredacteur van Intervention, Journal of Mental Health and Psychosocial Support in Conflict Affected Areas.