Workshop 7 – Slachtofferschap als verklaring voor daderschap?

Symposium de Grens

Slachtofferschap als verklaring voor daderschap?

In deze workshop zal Vivienne de Vogel ingaan op de verwevenheid van slachtofferschap en daderschap bij vrouwen en mannen opgenomen in de forensische psychiatrie. Samen met collega’s voerde zij een multicenter onderzoek uit naar genderverschillen in de forensische zorg. In dit onderzoek werden hoge prevalentiecijfers gevonden van diverse vormen van trauma bij zowel vrouwen als mannen. Toch waren er belangrijke genderverschillen, met name wat betreft seksueel misbruik en patronen van slachtofferschap gedurende het leven. Ook werden genderverschillen gevonden in de relatie tussen slachtofferschap in de kindertijd en de ontwikkeling van persoonlijkheidsstoornissen. Veel van de kinderen van deze vrouwen en mannen hebben tevens een verhoogde kans om slachtoffer te worden. In de workshop zal een casus worden besproken van een getraumatiseerde vrouw opgenomen in de forensische zorg, die haar eigen kinderen heeft mishandeld en misbruikt.

Gegeven door:
Vivienne de Vogel is psycholoog en hoofd van de afdeling onderzoek van de Forensische Zorgspecialisten en tevens bijzonder lector Werken in justitieel kader aan de Hogeschool Utrecht. Zij doet al ruim 10 jaar onderzoek naar genderverschillen in de forensische zorg en publiceerde daarover in zowel vaktijdschriften als voor een breder publiek. Ze schreef ook het boek Geweld door vrouwen: Motieven en verklaringen.

Link naar de forensische zorg specialisten

Link naar Saprof

Link naar gewelddadige vrouwen

Link naar violence by women

Terug Meer informatie over het symposium De Grens