Workshop 6 – Dissociatie, niet te missen!

Symposium de Grens

Dissociatie is een fenomeen dat nog vaak gemist wordt. Bij de diagnose DIS is dit nog lastiger, omdat veel cliënten met DIS zelf ook alles doen om dit verborgen te houden. DIS bij kinderen is een terrein dat nog nauwelijks binnen de hulpverlening op de kaart staat. We zijn dan ook bijzonder blij met de onderstaande workshop van Aad Stierum!

Dissociatie, niet te missen!

Dissociatieve verschijnselen veroorzaakt door traumatische ervaringen komen vaak voor bij kinderen, maar worden vaak niet herkend. Wat is het gevolg hiervan, waarom dissociëren kinderen eigenlijk, hoe moeten we er mee omgaan en is het te behandelen? Deze workshop probeert antwoord te geven op deze vragen. Er is ruimte om zelf casuïstiek in te brengen.

Gegeven door:
Aad Stierum is kinder- en jeugdpsychiater van ‘Familie FACT’ bij GGZ Delfland. Hij werkt al jaren met ernstig (seksueel) getraumatiseerde kinderen en adolescenten en met jonge daders. Hij geeft les aan psychologen en psychiaters in opleiding en doet onderzoeken voor justitie. Hij is lid van The Child and Adolescent Committee van de ISSTD. Hij heeft recent een hoofdstuk geschreven over medicatie bij kinderen met dissociatieve stoornissen en complex trauma.

Terug Meer informatie over het symposium De Grens