Workshop 2 – Moreel beraad

Symposium de GrensMoreel beraad

Na een korte inleiding over tbs, en ‘de Mesdag’ specifiek, zal Swanny Kremer met de aanwezigen een patiënten-casus volgens de moreel beraad methode bespreken. Deze echt bestaande casus zal gaan over een tbs-patiënt die zowel dader als slachtoffer is van seksueel misbruik. Tijdens zijn resocialisatiefase wil hij graag een prostituee bezoeken. Ga je als professional in de forensische psychiatrie achter dit verzoek staan of niet? In de workshop zullen verschillende perspectieven besproken worden, waarden die op het spel staan zullen worden ontrafeld alvorens met elkaar tot een weloverwogen conclusie te komen.

Gegeven door:
Swanny Kremer is filosoof en ethicus, en werkt als onderzoeker in Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag, een tbs-kliniek. Naast onder andere risicotaxatie, incident analyse en interne verloftoetsing houdt zij zich bezig met ethische vragen uit het veld. Een methode die zij daarvoor hanteert is die van het moreel beraad. Moreel beraad is een onderzoeks-dialoog waarin deelnemers gezamenlijk een moreel dilemma naar aanleiding van een concrete casus uit de eigen praktijk bespreken. De bespreking wordt gestructureerd door het gebruik van een methode, een stappenplan, en door een onafhankelijke gespreksleider. Kremer implementeert moreel beraad in ‘de Mesdag’ en volgt deze implementatie met een promotieonderzoek.

Link naar het moreel beraad Mesdag kliniek

Link naar blog zorgethiek Swanny Kremer

Terug Meer informatie over het symposium De Grens