Over de grens bij (on)toerekeningsvatbaarheid, slachtoffer- en daderschap in de forensische psychiatrie

Symposium de Grens

Lezing Swanny Kremer: over de grens bij (on)toerekeningsvatbaarheid, slachtoffer- en daderschap in de forensische psychiatrie

Zijn slachtoffers altijd ‘onschuldig’ en daders ‘wreed’? Uit onderzoek komt naar voren dat daders vaker slachtoffer worden dan bij niet-daders het geval is en dat slachtoffers van geweld zelf ook vaker betrokken zijn bij criminaliteit dan niet-slachtoffers (Reep & Oudhof, 2009). Daderschap en slachtofferschap, oorzaak en gevolg, lopen vaak door elkaar heen. Maar hoe zit het dan eigenlijk met de scheidslijn tussen daders en slachtoffers? Welke bril zet je op als je naar iemand kijkt? Wie zie je? Dader, slachtoffer, beide? De bril die je opzet beïnvloedt ‘de werkelijkheid’ die je ziet. Wanneer we de grens tussen slachtoffer en dader ter discussie stellen, trekken we dan ook de grens tussen ‘goed’ en ‘kwaad’ in twijfel? Kunnen we de categorieën ‘dader’ en ‘slachtoffer’ nog wel gebruiken? Is dat wel constructief? In het strafrecht uiteraard wel. Maar hoe zit het in ‘de zorg’?

De lezing op dit congres zal een interactieve invalshoek hebben. Kremer zal een aantal voorbeelden bespreken waarna de vraag wordt gesteld: ‘Wie is hier verantwoordelijk?’ en ook ‘Wie is hier slachtoffer en/of dader?’ Kremer (onderzoeker & filosoof in tbs) hoopt iedereen tot nadenken aan te zetten, niet op zoek naar antwoorden, maar op zoek naar vragen.

Link naar het moreel beraad Mesdag kliniek

Link naar blog zorgethiek Swanny Kremer

 

Terug Meer informatie