Werkgroep

Aan Stichting Alternatief Beraad is een werkgroep gelieerd van professionals die in hun werk te maken hebben (gehad) met overlevenden van geritualiseerd misbruik.
De werkgroep ondersteunt het bestuur bij haar activiteiten.

De leden van de werkgroep zijn:

C.M.Hamoen (psycholoog)
M.O. de Klerk (psycholoog-psychotherapeut)
B.M. Kremer (ECP-NAP therapeut)
H.P.J. Vos, kinder- en jeugdpsychiater (gepensioneerd)
A. de Vries (emeritus theoloog)