Bestuur

Het Alternatief Beraad is een Stichting van vrijwilligers met als bestuur:

Anne de Vries, plaatsvervangend voorzitter
Tjeerd Jongsma, penningmeester
Bas Kremer, secretaris

Anne de Vries

Anne de Vries raakte (na een tweetal andere Baptisten gemeenten gediend te hebben) in zijn derde gemeente (in Emmen) in aanraking met een aantal incest-overlevers. Zijn pastorale interesse was gewekt en dankzij een groeiend netwerk van contacten onder andere in de vrouwenhulpverlening raakte hij betrokken bij de interkerkelijke werkgroep (later stichting) Godsdienst en incest in Groningen en Drenthe. Hij maakte daar 9 jaar deel van uit als voorlichter en bestuurssecretaris. Tijdens zijn werkzaamheden in Hengelo als Baptisten predikant werkte hij enige tijd mee in de Interkerkelijke Werkgroep tegen Seksueel Geweld in Twente. In de pastorale praktijk van de verschillende lokale gemeenten groeide het aantal mensen, dat vanwege deze problematiek hem om hulp vroeg. Naarmate er meer overlevers hun verhaal aan hem vertelden werd hem ook duidelijk dat er in een aantal gevallen sprake was van een seksueel ritueel geweld tegen kinderen en volwassenen.

Vanuit ontstane contacten vormde zich de werkgroep (later stichting) Alternatief Beraad, die zich ten doel stelde onderzoek te doen naar ervaringen van hulpverleners, die te maken kregen of hadden gehad met slachtoffers van SRA.

Zijn betrokkenheid met deze materie komt met name voort uit zijn stellige wens mensen te helpen die rechtstreeks of in tweede instantie hieronder lijden en geleden hebben en om binnen de hulpverlening mee te werken aan een verdere expertise op het gebied van hulp aan slachtoffers. Zijn theologische achtergrond (dopers-evangelisch) voorziet hem daarbij van de nodige motivatie.

Tjeerd Jongsma

Tjeerd Jongsma (1929) is psychiater en is verbonden geweest aan de psychiatrische universiteitskliniek in Groningen en aan de instelling voor verslavingsproblemen “Hooghullen”, resp. “Nieuw Hooghullen” te Eelde. Hij heeft voornamelijk als psychoanalytisch therapeut gewerkt, en ook als groepstherapeut en Pesso-psychotherapeut.
Als zodanig had en heeft hij speciale belangstelling voor en ervaring met vroeg ontstane relatieproblemen en de bijbehorende persoonlijkheidsvergroeiingen, waaronder dissociatieve stoornissen. Daarin past zijn belangstelling voor dissociatieve stoornissen ten gevolge van (ritueel) misbruik.
Hij wil graag meewerken aan het boven water krijgen van wat er zich in het diepste geheim aan sadistisch ritueel misbruik afspeelt, temeer daar in zijn ervaring op dit gebied therapeutisch veel meer mogelijk is en veel betere resultaten haalbaar zijn dan dikwijls (ook in professionele kringen) gedacht wordt.

Bas Kremer

Voordat ik mijn praktijk startte in ’94, heb ik een kleine tien jaar gewerkt binnen psychiatrisch ziekenhuis Licht en kracht te Assen. Daar ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met mensen met DIS en geritualiseerd misbruik ervaringen
Na mijn vertrek uit de psychiatrie kwam al snel een hulpvraag van iemand met een SRA geschiedenis. Door de jaren heen heb ik steeds wel mensen begeleid die zich of los wilden maken uit een cult of dit losmakingsproces al achter de rug hadden, maar ernstig bezeerd door het leven gingen.
Samen met mijn supervisor Ton Marinkelle destijds en Anne de Vries, besloten we om na het verschijnen van het officiële “Rapport werkgroep ritueel misbruik van het Ministerie van Justitie (1994)”, het grote advies van het rapport zelf ter hand te nemen. Het oprichten van een Beraad dat geritualiseerd misbruik zou moeten gaan volgen.
Dit doe ik niet alleen uit zorg omdat ik in de praktijk geconfronteerd wordt met structureel geweld naar kinderen, maar ook om zelf gezond te blijven en met collega’s te kunnen werken die met dezelfde materie worden geconfronteerd.
Ik ben lid van de European Association For Psychotherapy en de NAP (Nederlandse Associatie voor Psychotherapie).