Het Alternatief Beraad

Symposium de Grens

Klik hier voor meer informatie


Over de stichting

Het Alternatief Beraad wordt gevormd door een groep professionals die in hun werk te maken hebben (gehad) met overlevenden van ritueel misbruik.

Zij willen deze vorm van misbruik onder uw aandacht brengen met als doel dat de slachtoffers gerespecteerd en erkend worden en dat zij beter geholpen en behandeld kunnen worden. Dit doet het Alternatief Beraad door onderzoek, publicaties, informatie en doorverwijzing.

Lees meer over het Alternatief Beraad.

Download en lees de brochure over het werk van de stichting

tekening-ritueel-geweld

Wat is ritueel misbruik?

Er zijn verschillende vormen van ritueel misbruik. Wij hebben het hier met name over de vorm waarin sprake is van transgenerationeel en georganiseerd geweld naar kinderen, met als doel deze zo te “dresseren” om ze geschikt te maken voor de kinderprostitutie.

Lees meer over Ritueel Misbruik.


Waarschuwing

De teksten en afbeeldingen op deze site kunnen schokkend zijn.
Overlevenden van ritueel misbruik adviseren wij om deze site alleen te bezoeken in gezelschap van een vertrouwd persoon die zelf geen overlevende is.