Het Alternatief Beraad

Op 24 november 2017 werd het symposium “De Grens” gehouden, met lezingen, workshops en de première van de documentaire “Ritueel misbruik in Nederland”. Dit was een groot succes en krijgt een vervolg! Meer informatie daarover volgt binnenkort. Klik hier voor meer informatie over het symposium “De Grens”

Over de stichting

Het Alternatief Beraad wordt gevormd door een groep professionals die in hun werk te maken hebben (gehad) met overlevenden van ritueel misbruik.

Zij willen deze vorm van misbruik onder uw aandacht brengen met als doel dat de slachtoffers gerespecteerd en erkend worden en dat zij beter geholpen en behandeld kunnen worden. Dit doet het Alternatief Beraad door onderzoek, publicaties, informatie en doorverwijzing.

Lees meer over het Alternatief Beraad.

Download en lees de brochure over het werk van de stichting

tekening-ritueel-geweld

Wat is ritueel misbruik?

Er zijn verschillende vormen van ritueel misbruik. Wij hebben het hier met name over de vorm waarin sprake is van transgenerationeel en georganiseerd geweld naar kinderen, met als doel deze zo te “dresseren” om ze geschikt te maken voor de kinderprostitutie.

Definitie Sadistic Ritual Abuse:

Onder SRA verstaan wij Transgenerationeel, Georganiseerd en Geritualiseerd Geweld (TGGG). Dit behoudt in het herhaaldelijk, georganiseerd, geritualiseerd, systematisch en sadistisch misbruiken van mensen -variërend van zeer jonge kinderen tot en met volwassenen- op fysiek, psychisch, seksueel en/of emotioneel vlak, meestal in groepsverband.

Beschrijving:

  • Hierbij kan gebruik gemaakt worden van rituelen, leerprogramma’s, mindcontrol, desinformatie, isolatie en het medeplichtig maken van slachtoffers. Dit heeft als gevolg ernstige dissociatieve problematiek bij slachtoffers, met als doel totale controle over de slachtoffers/daders. Soms lijkt dit het enige doel binnen een pseudoreligieuze of satanische setting, maar vaak speelt dit zich ook af binnen een groepssamenstelling waarbij religie geen enkele rol heeft.
  • Vanuit de dissociatieve persoonlijkheidsstructuur van de individuele slachtoffers kunnen deze mensen functioneren en opgaan in onze maatschappij, ondanks de veelal beschreven banden met (zware) criminaliteit, porno, (kinder)prostitutie, mensenhandel en andere vormen van uitbuiting.
  • Deze groepen (cults) zijn veelal transgenerationeel en lijken te bestaan uit een aantal gesloten (familie)systemen en ze functioneren buiten beeld van onze samenleving.
  • Doel lijkt te zijn dat kinderen verhuurd kunnen worden aan besloten groepen, parallelle netwerken waar de kinderen geprostitueerd worden.
  • Naast mensenhandel, uitbuiting en (kinder)prostitutie, lijken drugshandel en persoonlijke motieven zoals machtsuitoefening over kwetsbare groepen en individuen een rol te spelen.

Lees meer over Ritueel Misbruik.

Waarschuwing

De teksten en afbeeldingen op deze site kunnen schokkend zijn.
Overlevenden van ritueel misbruik adviseren wij om deze site alleen te bezoeken in gezelschap van een vertrouwd persoon die zelf geen overlevende is.