Workshop 4 – Mensenhandel, slachtoffers als daders en non-punishment

Symposium de Grens

Mensenhandel, slachtoffers als daders en non-punishment.

In de workshop zal Rob Kelder ingaan op het fenomeen slachtoffers als daders, zowel bij de buitenlandse mensenhandel als bij de binnenlandse mensenhandel (loverboyproblematiek). Hij ervaart regelmatig dat een uitleg van het non-punishment beginsel bij slachtoffers tot grote opluchting en vermindering van stress leidt. In de workshop zal dit beginsel uitgelegd worden.

Gegeven door:

Rob Kelder is zorgcoördinator slachtoffers mensenhandel in Friesland. Hij is opgeleid als jurist en werkzaam bij Fier. Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Hun opdracht is: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Fier combineert gespecialiseerde zorg in een veilige/beschermde omgeving met een kennisfunctie (ontwikkel-, innovatie- en onderzoeksfunctie). Expertisegebieden: huiselijk geweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, mensenhandel, loverboyproblematiek en (vroegkinderlijke) traumatisering.
Terug Meer informatie over het symposium De Grens