Workshop 3 – Ritueel misbruik, ideologie of methodiek?

Symposium de GrensRitueel misbruik, ideologie of methodiek?

Bas Kremer en Anne de Vries werken vanaf het begin van het Alternatief beraad al nauw samen en geven nu de workshop ritueel misbruik (RM), een ideologie of een intelligente methodiek? Zij houden RM tegen het licht en onderzoeken met u of het er bij RM nu gaat over een gespiegeld geloof of is het geloof eigenlijk ondergeschikt en gaat het uiteindelijk meer over zware criminaliteit, macht, mensenhandel en uiteindelijk om georganiseerde kinderprostitutie.

Gegeven door:

Anne de Vries, emeritus predikant, kwam vanuit zijn werk in aanraking met een aantal incest-overlevers. Zijn pastorale interesse was gewekt en dankzij een groeiend netwerk van contacten onder andere in de vrouwenhulpverlening raakte hij betrokken bij de interkerkelijke werkgroep (later stichting) Godsdienst en Incest in Groningen en Drenthe. Hij maakte daar 9 jaar deel van uit als voorlichter en bestuurssecretaris. Tijdens zijn werkzaamheden in Hengelo als Baptisten predikant werkte hij enige tijd mee in de Interkerkelijke Werkgroep tegen Seksueel Geweld in Twente. In de pastorale praktijk van de verschillende lokale gemeenten groeide het aantal mensen dat vanwege deze problematiek hem om hulp vroeg. Naarmate er meer overlevers hun verhaal aan hem vertelden werd hem ook duidelijk dat er in een aantal gevallen sprake was van seksueel ritueel geweld tegen kinderen en volwassenen.

 

Bas Kremer had, voordat hij zijn praktijk startte in 1994, een kleine tien jaar gewerkt binnen psychiatrisch ziekenhuis. Daar is hij voor het eerst in aanraking gekomen met mensen met DIS en ritueel misbruik ervaringen. Na zijn vertrek uit de psychiatrie kwam al snel een hulpvraag van iemand met een RM geschiedenis. Door de jaren heen heeft hij steeds mensen begeleid die zich of los wilden maken uit een cult of dit losmakingsproces al achter de rug hadden, maar ernstig bezeerd en verdeeld door het leven gingen. Als therapeut heeft hij ruim twintig jaar ervaring met mensen die getuigen slachtoffer te zijn van RM.
Terug Meer informatie over het symposium De Grens