De dramadriehoek als hulpmiddel bij het omgaan met ritueel misbruik.

Symposium de GrensLezing Christel Kraaij: de dramadriehoek als hulpmiddel bij het omgaan met ritueel misbruik.

Binnen de hulpverlening van volwassenen met vroegkinderlijk trauma en bekend met een dissociatieve identiteitsstoornis kun je als behandelaar cliënten tegenkomen die ervaringen met ritueel misbruik rapporteren. In sommige gevallen maken deze cliënten nog onderdeel uit van de groepering waarbinnen dit plaatsvindt en zijn zij zowel slachtoffer als medeplichtig gemaakt. Dit brengt verschillende dilemma’s met zich mee. Om hier helder over te kunnen blijven reflecteren als behandelaar en tegelijkertijd te voldoen aan je burgerplicht, de beroepscode en de meldcode huiselijk geweld, is het van belang om uit de drama-driehoek te blijven met je cliënt, met de omgeving en ook met justitie, indien zij betrokken zijn/raken. Hoe doe je dat en behoud je tegelijkertijd je betrokkenheid bij deze ernstig beschadigde mensen en de mensen om hen heen, die dit raakt.

Terug Meer informatie